אליפות אשדוד בטאקוונדו

30.6.2017

אליפות אשדוד בטאקוונדו

3.5.2018