top of page

טאקוונדו

      האימון בטאקוונדו הוא מגוון. כולל פעילות ספורט, הערכים של חינוך, הקניית כלים להתמודדות מול מצבים מלחיצים, הגנה עצמית, שליטה עצמית, כושר גופני ועוד. תלמידים רבים נמשכים לאומנות הזאת כי נהנים מאווירת השיעורים תוך כדי שלומדים להגן על עצמם ומשפרים את בטחונם העצמי.חלק מהיתרונות הבולטים של הטאקוונדו המשפיעים בחיי החברה של התלמיד, בבריאות הפיזית והנפשית ובהתנהגותו.

      טאקוונדו הינה אומנות לחימה דרום קוריאנית שנוסדה בשנת 1955 על ידי הגנרל הקוריאני צ'וי הונג הי. בשנת 1988 היא הפכה לספורט תחרותי, וכמה שנים לאחר מכן, בשנת 2000, נכנסה לראשונה למשחקים האולימפיים בסידני והוכרה רשמית כספורט. טאקוונדו בבסיסה, הינה קודם כל אומנות לחימה שמהווה אימון גופני ונפשי כאחד, וזאת, הרבה לפני שהפכה לענף ספורט אולימפי, עם ביסוס במסורת ובלמידת ערכים ועקרונות כתנאי בקידום בחגורות​.

      צ'וי, גנרל דרום קוריאני ומייסד הטאקוונדו, מפרט את חמשת העקרונות: אדיבות, יושר, התמדה, שליטה עצמית ורוח בלתי מנוצחת, אשר תורמים לא רק לתלמיד בפן האישי והפיזי, אלא גם בבניה של חברה טובה יותר, בעלת פילוסופיה שמקורה ממזרח הרחוק

bottom of page